Yhteystiedot

As Oy Kampirivi
Kampikatu 5-7
15810 Lahti

Isännöinti:
Ekoisännät KY
Henry Kuusisto
Rullakatu 18 c
15900 Lahti
p.050-5050345
toimisto p. 03-7513184

henry.kuusisto@
ekoisannat.fi

Kirjanpito:
Anne Laukkanen
Puh. 03 751 3166
anne.laukkanen@ekoisannat.fi

Järjestyssäännöt

 

1§ YHTEISEKSI VIIHTYMISEKSI JA TURVALLISUUDEKSI

 
 • Kukaan ei saa käyttäytymisellään tai muulla tavoin tarpeettomasti häiritä toisten asumisviihtyisyyttä. Taloissa asuvien on muutoinkin noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja.
 • Perhe- tai muista sellaisista klo 22 jälkeen jatkuvista juhlista tulee ilmoittaa ja sopia naapureiden kanssa. Muista, että myös vieraat ovat asukkaan vastuulla.
 • Oven avauksen suorittavat hallituksen jäsenet paikalla ollessaan, veloituksetta.

2§ YHTEISET TILAT

 • Taloyhtiön varastot sekä lämmönjakohuone on pidettävä lukittuina ja tavarat säilytettävä niille varatuissa paikoissa sekä noudatettava siisteyttä ja järjestystä.

3§ ULKOALUEET

 • Piha-alueet tulee pitää siistinä ja kaikki asukkaat ovat velvoitettuja huolehtimaan tarpeen mukaan kesä- ja talvikunnossa pidosta sekä osallistumaan talkoisiin. Taloyhtiössä on kiertävä talonmiesvuoro, johon kuuluvat tehtävät tulee hoitaa tai sopia naapurin kanssa tehtävien hoidosta, mikäli itse on tilapäisesti estynyt.
 • Talousjätteet on vietävä jätekatokseen ja kierrätettävät jätteet tulee laittaa niitä varten varattuihin keräysastioihin; kaatopaikka, energia, paperi, pahvi ja bio. Muiden, kuin talousjätteiden pois kuljettamisesta vastaavat asukkaat itse. (Huom! esim. muutto)
 • Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu tähän tarkoitukseen varatuilla telineillä arkisin, paitsi lauantai-illasta klo 18 alkaen sunnuntai-aamuun klo 10.
 • Lemmikkieläimet eivät saa häiritä asukkaita tai asunnoissa luvallisissa asioissa liikkuvia. Lemmikkieläinten omistajien on myös valvottava, etteivät lemmikit tee tarpeitaan taloyhtiön yhteisille piha-alueille tai vähintään siivottava tarpeet. Eläinten aiheuttamasta häiriöstä suositellaan olemaan ensin yhteydessä häiriön aiheuttaneen eläimen omistajaan ja ellei sillä ole vaikutusta asiaan, ottamaan yhteyttä hallituksen jäseniin.
 • Jokaiseen huoneistoon kuuluu yksi autopaikka, vapaita paikkoja voi tiedustella hallitukselta. Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niille varatuille paikoille, ettei esim. pelastuslaitoksen pääsy asuntoihin esty tai hidastu. Jos auto tai muu autoon rinnastettava kulkuväline on esim. vain kesäajossa, on se säilytettävä muualla.
 • Ajoneuvojen lämmitysjohdot on poistettava tolpasta silloin kun ne eivät ole käytössä.

4§ HUONEISTOT

 • Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista, muista johtovaurioista ja rakenteesta johtuvista sisäpuolisista vioista on viipymättä ilmoitettava taloyhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle.
 • Melua aiheuttavat muutos- ja korjaustyöt on suoritettava arkipäivisin ja siten, ettei niistä aiheudu naapureille kohtuutonta häiriötä.
 • WC- ja muihin viemäreihin ei saa kaataa tai päästää jätteitä, jotka voivat aiheuttaa niiden tukkeutumisen tai vaurioitumisen. Myöskään ongelmajätteitä ei saa kaataa viemäriverkostoon vaan ne on toimitettava asianmukaiseen keräykseen. Itse aiheutetun wc- ja viemäritukoksen hoitaa osakas omalla kustannuksellaan.
 • Jos poistut huoneistostasi kolmea päivää pidemmäksi ajaksi, suositellaan ilmoittamaan siitä naapurille tulipalovaaran, lämpö-, vesi- tai sähköjohtojen hoidon takia. Yhtiön sisäisen hallinnon hoitamiseksi huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava isännöitsijä toimistoon. Huolehdi, että isännöitsijä toimisto tietää puhelinnumerosi.
 • Vesimittarit luetaan kerran vuodessa ja ajankohdasta sekä lukeman ilmoitustavasta ilmoitetaan ajankohdan ollessa käsillä.

5§ JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN RIKKOMINEN

 • Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston haltuunoton tai vuokrasopimuksen purkamisen.

MUISTATHAN, ETTÄ

 • Siistissä, puhtaassa ja rauhallisessa talossa on kaikilla ilo asua.
 • Tunnemme asunnon kodiksemme silloin, kun asumme siinä siten, kuin toivoisimme naapurimmekin asuvan.
 • Voit aina esittää omia ajatuksiasi kirjoittamalla sähköpostia, laittamalla lapun postilaatikkoon tai nykäisemällä hihasta hallituksen jäseniä.

Asumista säätelevät:

 • yleiset lait ja asetukset
 • vuokrasopimukset
 • yhtiöjärjestys
 • yhtiökokouksen päätökset sekä
 • as oy kampirivin hallituksen vahvistamat järjestyssäännöt